Dienste

 Ons Dienste behels:

Welvaart… Beleggings … Beplanning … Aftrede … Groei … Risiko … Versekering …Beskerming … Finansiële sekuriteit

3d blue background with stock diagram

Ons dienste is in 3 groepe geklassifiseer:

 • Persoonlike finansiële beplanning en versekering
 • Sake verwante finansiële dienste
 • Korttermynversekering

Persoonlike finansiële beplanning

Investa help u om welvaart te skep en te beskerm. Die uitbouing en beskerming van welvaart gebeur nie per toeval nie. Kwaliteit finansiële advies is n voorvereiste om uitstaande finansiële resultate oor beide die kort termyn en vir toekomstige geslagte te behaal.

Investa kan jou help met:
 • Persoonlike finansiële risiko beplanning en -beskerming-Inkomste beskerming (siekte en ongeluk), lewensversekering, eggenoot beskerming, gevreesde siekte-dekking, totale en permanente ongeskiktheid
 • Boedelbeplanning, testamente en trusts
 • Persoonlike beleggingsbeplanning vir ‘n kort-, medium-en langtermyn-doelwitte en belegging- strategieë vir aftrede
 • Portefeulje bestuur

Investa se persoonlike benadering verseker deeglike begrip van u behoeftes. Die buigsame en gefokusde benadering help u om finansiële doelwitte te bereik, finansiële bates te beskerm en finansiële sekuriteit te bied.

Investa adviseer oor welvaart, hetsy u rykdom skep, beskerm of vir aftrede beplan.

Lees meer oor Versekeringsadvies wat u kan vertrou

Versekeringsadvies

Sake verwante finansiële dienste:

 • Groepvoordele vir aftrede, sowel as dekking teen dood, ongeskiktheid en siekte
 • Sakeversekering soos dekking vir koop-en-verkoop-ooreenkomste, en sleutel persoon versekering
 • Opvolgbeplanning vir familie boerdery besighede
 • Beleggingsbeplanning en kontantvloei-vooruitskattings gerig op kort, medium-en langtermyn-doelwitte

Die meeste boerderye is familiebesighede. Lees meer oor hoe ons kan help met opvolgbeplanning sodat familiebesighede se toekoms verskans kan word

Opvolgbeplanning

Beplan vir die toekoms van u besigheid

Welvaart
Beleggings
Beplanning
Groei
Aftrede
Finansiële sekuriteit

Korttermynversekering

 • Om die beskerming van bates en ander risiko’s te dek
 • AgriRisk is ons sake-eenheid wat fokus op die korttermyn versekeringsbehoeftes van die landbousektor:
 • Brand-, mariene-, oesversekering, ens
 • Korttermyn versekering vir ander bedrywe

Risiko
Versekering
Beskerming
Finansiële sekuriteit
Finansiële adviseurs

Finansiële Beplanningsproses

Financial-Planning-Process

Finansiele adviseurs

Advies aan kliënte word deur onafhanklike adviseurs verskaf. Hulle is geregistreerde finansiële adviseurs of diensverskaffers met wie ons verwysingsoreenkomste gesluit het. Ons stel adviseurs aan wat ons waardes en diensstandaarde deel en vir die behoeftes van ons teikenmark toegerus is.

Produk verskaffers

Ons adviseurs kry ondersteuning en oplossings van Suid-Afrika se toonaangewende versekeraars, batebestuurders en beleggingsadministrateurs

Kommissie

Ons adviseurs openbaar kommissie wat deur kliënte betaalbaar is. Slegs gelde wat skriftelik ooreengekom is, sal deur kliënte betaalbaar wees. Indien ons n geassosieerde adviseur aan u voorstel sal ons deur die betrokke instansie vir ons dienste vergoed word. Dit bring nie addisionele koste teweeg nie. Ons ontvang n gedeelte van die geopenbaarde koste.

Die komponente van finansiële beplanning

Components-of-Financial-Planning 1

info@investa.co.za, Papegaaistraat 18, Stellenbosch, Suid-Afrika