Profiel

Kliek op Profiel vir n opsomming van Investa se fokus, waardes, struktuur en direksie

BigHomePic4.jpg.cropped940x258o0,0s942x366

Ons fokus

Ons is ‘n tussenganger vir persoonlike finansiële beplanning en risiko dienste. Ons fokus op die finansiele behoeftes van sake-eienaars, besighede en boerderye.

Ons waardes

Die volgende kernwaardes is die grondslag van ons besigheid:

  • Integriteit teenoor kliënte, sakevennote, produkverskaffers, diensverskaffers, kollegas en die algemene publiek
  • ‘n Lang termyn diensverbintenis
  • Professionele gedrag
  • Uitsonderlike diensstandaarde
  • Onafhanklike dienslewering- die beste oplossing

Ons struktuur

Investa is n privaatmaatskappy en die aandeelhouers is aktief betrokke by die aktiwiteite van die maatskappy.

Investa en die aandeelhouers van Investa het nie enige aandelebelang in ander finansiële diensverskaffers of enige van ons produk verskaffers nie

Dit verseker onafhanklikheid in terme van ons diensbenadering

Ons verwysingsooreenkomste met adviseurs is buigsaam en laat ons toe om die adviseur te vervang as die kliënt se behoeftes dit vereis.

Statutêre inligting

Investa Financial Services (Pty) Ltd (Registrasie No 2012/051758/07) het ‘n Kategorie 1 Lisensie ingevolge die Finansiële Advies-en Tussengangerdienste Wet 37 van 2002( (FAT), wat deur die Raad op Finansiële Dienste (RFD ) geadministreer word.

Ons FSP nommer is 24958.

Besonderhede van Investa se registrasie en die produkte wat ons gemagtig is om te hanteer, kan by die RFD se tolvrynommer: 0800 110 443, of op die webblad: www.fsb.co.za / FAIS / Searches / nagegaan word. Soek vir Finansiële Dienste Verskaffers / FSP nommer.

Investa is onderhewig aan die nakomings- en ouditvereistes van die FAT.

Geouditeerde finansiële state en ‘n nakomingsverslag word jaarliks by die RFD ingedien.

Ons het professionele aanspreeklikheidsdekking van R1 miljoen.

Investa het verskeie beleids- en prosedure dokumente wat vir kliënte beskikbaar is. Kontak ons asseblief as u graag ‘n afskrif van die volgende wil nagaan:

  • Ons Gedragskode (Deursigtigheid, etiese optrede, die bestuur van konflik van belange, ens) Code of Conduct
  • Ons Klagteproses Complaints Process
  • Ons PAIA-handleiding (opgestel in terme van Artikel 51 (2) van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting Wet No.2 van 2000) PAIA Manual
  • Ons beleid in verband met beskerming van persoonlike inligting Privacy Policy

Direksie

Piet Krynauw

Voorsitter

BComm, Hons B (B & A) MBA, Stellenbosch

Piet het meer as 40 jaar ondervinding in die finansiële dienste bedryf en is by die Finansiele Dienste Raad geregistreer. Hy was by Boland Bank en later BoE werksaam van 1970-2000. Piet was vir 10 jaar lid van die uitvoerende komitee en was gedurende sy loopbaan ‘n direkteur van Boland Bank en Bank Windhoek. Hy het op die beleggingskomitee van Boland Bank en as ‘n trustee van die pensioenfonds gedien. Piet het senior bestuursposisies in tesourie, bedryf, bemarking, krediet-en korporatiewe finansiering beklee en het ook vir n tydperk konsultasiedienste aan BoE en Nedbank gelewer. Hy is tans direkteur van verskeie maatskappye

 Christiaan Buys

Direkteur & Risiko bestuurder

BSc (Wiskunde) (Stellenbosch)

Na voltooiing van sy graad aan die Universiteit van Stellenbosch, was Christiaan vir 2 jaar n navorsingsassistent by die Departement van Landbou. Hy was vir n tydperk in Engeland het toe sy bankloopbaan in 1996 by Boland Bank (Natal) as ‘n krediet ontleder begin. Hy het verskeie poste in die kredietrisiko afdelings van BoE Bank en Nedbank beklee. Hy is in 2006 deur RMB Privaatbank as krediethoof vir die Wes-Kaap en Natal aangestel. In 2010 het Christiaan CH Risik & Securities (Pty) Ltd gestig- ‘n spesialis risiko bestuursmaatskappy. Hy is ook ‘n direkteur van Capital Harvest en ander maatskappye.

Pieter Krynauw

Direkteur

BComm, Hons B (B & A) MBA, Stellenbosch

Na sy B Comm graad aan die Universiteit van Stellenbosch het Pieter as ‘n IT-spesialis gekwalifiseer en was ‘n administrateur vir BoE Bank en tegniese bestuurder / ingenieur by die Line Management Group in London vir 2 jaar. Na voltooiing van sy MBA het Pieter by Honewell, ‘n Fortune 100 maatskappy aangesluit. Hy het ondermeer in Suid-Afrika, die Midde-Ooste, China en die VSA gewerk.

Albert Smith

Direkteur

B.Comm Bestuursrekeningkunde (Hons) (Stellenbosch), ACMA

Albert was in 1999 die topstudent van die Honneurs B.Comm (Best Rek) klas aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy het sy loopbaan as bank kredietbestuurder by BoE Bank begin en sy ACMA (Geoktrooieerde Bestuursrekenmeester)-kwalifikasie in 2000 behaal. Albert was area krediethoof vir Nedbank 2003-2006 en het in 2007 by Capital Harvest aangesluit en is sedert 201 die hoof van krediet.

info@investa.co.za, Papegaaistraat 18, Stellenbosch, Suid-Afrika